ย้ายแอร์บ้าน ย้ายแอร์ เฉพาะคอยล์เย็น

ย้ายแอร์ เฉพาะคอยล์เย็น  โดย ช่างแอร์ มือโปร รับย้ายแอร์ จากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่ง
เมื่อถึงคราวจำเป็น ต้องมีการ ย้ายแอร์ เพื่อความสะดวกสบาย ในการใชัแอร์ได้อย่างเต็มที่  เรานำเสนอ การย้ายแอร์ เฉพาะคอยล์ร้อน ดังต่อไปนี
ย้ายแอร์ เฉพาะคอยล์เย็น  ขนาด  BTU.  9000-22000   ราคา   1800 บาท
ย้ายแอร์ เฉพาะคอยล์เย็น ขนาด   BTU.  23000-28000  ราคา   2200 บาท
ย้ายแอร์ เฉพาะคอยล์เย็น  ขนาด  BTU.  29000-38000  ราคา   2400 บาท
ย้ายแอร์ เฉพาะคอยล์เย็น ขนาด   BTU.  39000-48000  ราคา   2600 บาท
ย้ายแอร์ เฉพาะคอยล์เย็น ขนาด   BTU.  49000-60000  ราคา   3000 บาท
ย้ายแอร์ เฉพาะคอยล์เย็น ขนาด   BTU.  61000-80000  ราคา   6500 บาท
ชุดแถม ย้ายแอร์ เฉพาะคอยเย็น
- ท่อระบบ 4  เมตร
- สายไฟ  10 เมตร
- เบรกเกอร์ 1 ชุด                    
พร้อมรับประกันงาน ย้ายแอร์ เฉพาะคอยล์เย็น ทุกครั้ง โดย ช่างแอร์

ย้ายแอร์

| | |✆0922462233 , 0928329636✆| | |

สอบถามเรื่องแอร์

ให้คุณมากกว่าราคา

บริการล้างแอร์ รับล้างแอร์บ้าน ล้างเครื่องปรับอากาศ ให้บริการโดย ช่างล้างแอร์บ้าน ชำนาญงาน บริการงานแอร์ ล้างแอร์ ล้างแอร์บ้าน ซ่อมแอร์ ซ่อมแอร์บ้าน กับช่างแอร์ มืออาชีพ เรื่องแอร์ให้ไว้ใจเรา..ให้คุณมากกว่าราคา