บริการการซ่อมแผงวงจรเมนบอร์ดแอร์ทุกชนิด

บริการซ่อมแผงวงจรเมนบอร์ดควบคุมแอร์ทุกอาการ

แอร์เสีย แอร์เย็นช้า แอร์เปิดไม่ติด แอร์คอมเพสเซอร์ตัดเร็วต่อเร็ว คอมเพสเซอร์แอร์ไม่ตัด

แผงวงจรไหม้ มอเตอร์แฟนคอล์ยมีเสียงดัง กล่องรีโมตคอนโทรนเสีย แผงวงจรเสีย โดนความชื้น น้ำเข้า

 

สอบถามเรื่องแอร์

ให้คุณมากกว่าราคา

บริการล้างแอร์ รับล้างแอร์บ้าน ล้างเครื่องปรับอากาศ ให้บริการโดย ช่างล้างแอร์บ้าน ชำนาญงาน บริการงานแอร์ ล้างแอร์ ล้างแอร์บ้าน ซ่อมแอร์ ซ่อมแอร์บ้าน กับช่างแอร์ มืออาชีพ เรื่องแอร์ให้ไว้ใจเรา..ให้คุณมากกว่าราคา